За нас

Алианс за развитие на творческите сили

Алианс за развитие на творческите сили (АРТС) е обединение на организации, които представляват и се грижат за правата и интересите на композитори, автори на текст, режисьори, сценаристи, оператори, художник-постановчици, продуценти на аудиовизуални произведения, артист-изпълнители, фотографи, филмови продуценти и други представители на креативните и творчески индустрии.

Организациите, обединени в АРТС

Музикаутор e организация на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права. Дружеството предлага над 95% от световния музикален репертоар за българския пазар, като представлява над 3000 български автори и още над 2 500 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски сдружения, с които организацията има договори за взаимно представителство.

Filmautor-logo-new

Филмаутор е единствената организация в България за колективно управление на права върху аудиовизуални произведения. Наши членове са българските автори и продуценти на игрални филми, документалистика, анимация, сериали и други. Ние представляваме филмовите творци от още 27 държави, а по отношение правата за препредаване – и продуценти от цял свят. Член сме на международните организации CISAC, SAA и AGICOA.

АртистАутор е организация за колективно управление на права, която се грижи за защитата на сродните на авторските права на артистите-изпълнители в Република България, както и за правата на членовете на чуждестранните организации, с които АртистАутор има сключени договори за взаимно представителство. Сдружението защитава интересите на артистите-изпълнители при използване на аудио и аудио-визуални произведения с тяхно участие. АртистАутор представлява над 340 професионални български артисти-изпълнители.

Асоциацията на професионалните фотографи (АПФ) е неправителствена организация с фокус върху обединяването, защитата и опазването на авторските и трудови права на професионалните фотографи в България. Организацията подпомага участието на членовете си в международни форуми, изложби, срещи и лекции и съдейства за осъществяването на такива и в страната. Грижи се за международния обмен на творците и техните творчески продукти, както и за обмяната на добри практики.

Асоциацията на филмовите продуценти (АФП) защитава професионалните интереси на своите членове, като лобира пред всички законодателни органи, управленски структури и институции в България, за да бъде чуто и зачетено мнението на филмовите продуценти по въпросите, свързани с филмопроизводството, телевизионното излъчване и киноразпространението.

Организациите, обединени в АРТС

МУЗИКАУТОР

Музикаутор

Музикаутор e организация на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права. Дружеството предлага над 95% от световния музикален репертоар за българския пазар, като представлява над 3000 български автори и още над 2 500 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски сдружения, с които организацията има договори за взаимно представителство. Музикаутор е член на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори – CISAC, Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане – BIEM, както и на Европейската група на дружествата на авторите и композиторите – GESAC. Нашата кауза е да защитаваме интересите на авторите, когато се използват техните музикални произведения, като осигурим справедливо заплащане за труда им и утвърждаване на авторското право в ценностната система на обществото. Като част от АРТС от създаването му Музикаутор продължава своята мисия, като участва, подкрепя и инициира дейности, насочени към подобряване на условията и защитата на авторите у нас, в подкрепа на българското творчество и за привличане на все повече партньори и съмишленици за реализиране на тази цел.

Виж сайта

ФИЛМАУТОР

Филмаутор

Филмаутор е единствената организация в България за колективно управление на права върху аудиовизуални произведения. Наши членове са българските автори и продуценти на игрални филми, документалистика, анимация, сериали и други. Ние представляваме филмовите творци от още 27 държави, а по отношение правата за препредаване – и продуценти от цял свят. Член сме на международните организации CISAC, SAA и AGICOA. Нашите усилия са насочени към създаване на благоприятна и балансирана среда за творчество в страната ни, като изграждаме правна експертиза, подобряваме законодателството и прилагаме добрите европейски практики в областта на авторското право. Филмаутор предоставя социална и юридическа помощ на своите членове, като се грижи да бъдат добре информирани за своите права и възможностите при договаряне с ползвателите. Като инициатор за създаването на АРТС ние обединяваме своите усилия с колегите от останалите организации с цел изграждане на адекватна среда за създаване и ползване на авторско съдържание, идентифициране на наличните дефицити, анализ и предложения на системни решения за тяхното преодоляване. Споделяме разбирането, че развитието на креативните индустрии може да бъде катализатор за икономиката на страната, поради което съдействаме за провеждане на държавни политики с фокус върху творците и културните процеси като цяло.

Виж сайта

АРТИСТАУТОР

Артистаутор

АртистАутор е организация за колективно управление на права, която се грижи за защитата на сродните на авторските права на артистите-изпълнители в Република България, както и за правата на членовете на чуждестранните организации, с които АртистАутор има сключени договори за взаимно представителство. Сдружението защитава интересите на артистите-изпълнители при използване на аудио и аудио-визуални произведения с тяхно участие. АртистАутор представлява над 340 професионални български артисти-изпълнители. АртистАутор стана част от създаването на Алианса за развитие на творческите сили в началото на 2022 година, с което продължихме партньорските отношения с останалите организации в АРТС през годините и най-вече за решаване на сходните проблеми на колективното управление на права в България. Водени от идеята „Обединението прави силата“, от АртистАутор считаме, че инициативата ще даде гласност на общите проблеми в сектора, като изразяваме готовност да предоставим своя експертен капацитет в създаването на добра правна основа, която да гарантира сигурност на правоносителите.

Виж сайта

Асоциация на професионалните фотографи

Асоциацията на професионалните фотографи

Асоциацията на професионалните фотографи (АПФ) е неправителствена организация с фокус върху обединяването, защитата и опазването на авторските и трудови права на професионалните фотографи в България. Организацията подпомага участието на членовете си в международни форуми, изложби, срещи и лекции и съдейства за осъществяването на такива и в страната. Грижи се за международния обмен на творците и техните творчески продукти, както и за обмяната на добри практики. От 2018 година АПФ е пълноправен член на Федерацията на европейските професионални фотографи FEP и представлява България във европейската фотографска общност. Българската асоциация е включена в инициативната група за авторски права на федерацията и работи в областта на европейско ниво. АПФ се включва активно в законотворческата дейност, която засяга дейността на фотографите. Дава становища по различни въпроси и казуси. Работи с Камарата на независимите оценители по въпроси, свързани с авторски права и интелектуална собственост. Асоциацията на професионалните фотографи се присъедини към АРТС, защото подкрепя идеите за подобряване на средата за съществуване и развитие на творческия сектор в България и изграждане на справедлива и ефективна система от правила, която да гарантира интересите и правата на всички участници от творческите и културни индустрии.

Виж сайта

Асоциация на филмовите продуценти

Асоциацията на професионалните фотографи

Асоциацията на филмовите продуценти (АФП) защитава професионалните интереси на своите членове, като лобира пред всички законодателни органи, управленски структури и институции в България, за да бъде чуто и зачетено мнението на филмовите продуценти по въпросите, свързани с филмопроизводството, телевизионното излъчване и киноразпространението. В качеството ни на организация, представляваща носители на права върху аудиовизуални произведения, регламентацията при препредаване на филми на територията на страната е изключително болезнен за нас въпрос през последните години. В България системата за колективно управление на права при този вид ползване на аудиовизуална продукция не функционира изобщо, в резултат на което в България филмите се препредават без заплащане на авторски и продуцентски възнаграждения от препредаващите предприятия. Обединението на автори и продуценти в АРТС е стъпка към нормализиране на процесите в България като страна член на Европейския съюз.

За контакти: Председател: Галина Тонева гр. София, ул. „Струмица“ № 1Б, ап. 11 Телефон: +359 888 451 632 e-mail: galafilm95@gmail.com