Първите предложения на АРТС бяха представени пред Комисията по културата и медиите в 47-мото Народно събрание

През февруари 2022 г. Комисията по културата и медиите в 47-мото Народно събрание изслуша представители на творческите индустрии за предизвикателствата пред колективното управление на права, законодателните дефицити, перспективите и решенията за създаване на устойчива творческа среда.

За първи път Алиансът за развитие на творческите сили (АРТС) имаше възможността да представи предложенията си за икономическо развитие на културата пред парламента. Предложенията идват в отговор на дългогодишния дисбаланс в отношенията в културните и творчески индустрии в България, както и във връзка с предстоящото транспониране на две европейски директиви, които са от решаващо значение за защита и гарантиране правата на творците.

Пред народните представители българският режисьор и председател на Филмаутор Виктор Божинов обяви новата платформа АРТС, която обединява усилията на организациите Филмаутор, Артистаутор и Музикаутор и чиято цел е да даде гласност на проблемите в сектора и да предложи решения в подкрепа и реализация на българското творчество и култура.

По време на дискусията участниците онагледиха ситуацията с редица примери за погазване правата на творците – артисти, режисьори, сценаристи, оператори, композитори и много други. Сред тях са липсата на отчисления за използването на творческо съдържание в кабелни телевизии, ниският брой туристически и търговски обекти, които плащат за използването на музика и филми, опорочената бизнес среда при организирането на концерти, както и съществуването на пиратски сайтове, които генерират печалбата си от съдържание, за което не изплащат дивидент на авторите му.

Дневник отрази събитието, както и важните моменти от него в своя публикация на сайта на медията. В нея бе обобщено изказването на Виктор Божинов, определящ ситуацията с авторските права у нас като „силния, който взима всичко на по-слабия“, както и че единствено БНТ изплаща отчисления за авторски права, за разлика от другите две национални телевизии – бТВ и Нова телевизия.

Всичко това поставя творците във все по-затруднено положение и невъзможност да се развиват, както и да развиват самите културни и творчески индустрии в България. Бездействието от страна на българските власти стана причина и за откриването на наказателна процедура срещу България от страна на Европейската комисия, поради това че директивите за авторските права и за радио- и телевизионните програми все още не са транспонирани в българското законодателство.

Предвид затруднената работа на Народното събрание и липсата на готовност от страна на отговорната институция в лицето на Министерство на културата измененията в Закона за авторското право и сродните му права все още предстоят.

Пълния материал от заседанието на Комисията можете да гледате на страницата на Дневник тук.