Mila Koralieva

arts-programi-na-politicheskite-partii

26 министри след идването на демокрацията, България все още няма приета Национална стратегия за култура

Разработването и приемането на Национална стратегия за развитието на българската култура е крайно належащо за планирането и управлението във всички области на културата. Този практически документ, който ще очертае проблемите в сферата и ще съдържа възможни решения, продължава да не е в дневния ред на политическите фигури.

arts-programi-na-politicheskite-partii

В програмите на политическите партии отново не фигурират мерки за развитието на творческите и културни индустрии и защитата на интелектуална собственост

В разгара на поредната кампания за избор на народни представители отново липсват така важните мерки за разрешаването на проблемите в сферата на културата и защитата на интелектуалната собственост. За това сигнализира Алиансът за развитие на творческите сили (АРТС), който обединява редица организации от културния и творчески сектор, по повод липсата на тези приоритети в заявените управленски програми на политическите.