В програмите на политическите партии отново не фигурират мерки за развитието на творческите и културни индустрии и защитата на интелектуална собственост

arts-programi-na-politicheskite-partii

В разгара на поредната кампания за избор на народни представители отново липсват така важните мерки за разрешаването на проблемите в сферата на културата и защитата на интелектуалната собственост. За това сигнализира Алиансът за развитие на творческите сили (АРТС), който обединява редица организации от културния и творчески сектор, по повод липсата на тези приоритети в заявените управленски програми на политическите партии.


Алиансът напомня, че в България все още няма приети Национална програма и Стратегически план за развитие на културата. Според АРТС това създава усещане за липса на каквото и да било желание от страна на политическите партии, участващи във властта, за развитието на творческите и културни индустрии.


„При действащите над 30 години закони като този за авторското право и сродните му права, закона за културното наследство, закона за закрила и развитие на културата и др., наличието на множество Европейски директиви, държавата е абдикирала от приемането и прилагането на така важните документи, които практически ще очертаят отговорността на всички участници в сферата“, посочват представителите на АРТС.


Те коментират още, че гарантирането на развитието на културата и зачитането на правата на авторите на творческо съдържание на всички нива – държавните институции, неправителствените организации, културните средища и частните лица би допринесло за мигновен подем и стабилност на средата, като ключов елемент на икономиката и просперитета на гражданското общество.
„Разбирането, че културата е гаранция за формиране на ценностната система на бъдещите поколения ще отключи потенциала й и ще върне страната ни на картата на развитите демократични общества“, казват представителите на Алианса.


АРТС апелира, че подпомагането и регулирането на сектора ще има пряко въздействие върху иновациите, икономическата устойчивост и социалното приобщаване, ще подобри социалния статус на дейците на изкуството.