Алиансът за развитие на творческите сили (АРТС) работи за подобряване на ефективността на креативните и творческите индустрии в България

„Творческият сектор може да се придвижи напред не само със субсидиране, а със смислена и целенасочена държавна политика.“ Това каза известният български режисьор и председател на ФИЛМАУТОР Виктор Божинов, който на пресконференция днес обяви новото обединение „Алианс за развитие на творческите сили“ (АРТС).

На пресконференцията, която се проведе в Литературен клуб „Перото“, НДК, беше представен видеоклип с участието на едни от най-известните и уважавани лица от българското музикално и кинопроизводство, без чиято работа създаването на творчески продукт в България би било невъзможно. Сред тях са Максим Ешкенази, Иван Лечев, Ралица Паскалева, Димитър Стоянович, Койна Русева, Владо Пенев, Виктория Георгиева, Дара Екимова, Захари Бахаров и други.

Виктор Божинов посочи, че през последните години се създава усещане за липса на каквато и да било визия за развитието на творческите индустрии и за неспособност на държавата да създаде среда за развитие на творците, като ключов момент в това е толерирането на пиратството. „Създаваме творчески продукт – музика, филми – „напук“ на дисбалансите в отношенията между всички участници в творческата среда. Справяме се добре, но цената и усилията са доста повече, отколкото смятаме, че си струва“, каза още Божинов, като обясни, че именно това е поводът за създаденото обединение.

В АРТС се включват организациите за колективно управление на права МУЗИКАУТОР, ФИЛМАУТОР и АРТИСТАУТОР и неговата мисия е да подпомогне отговорните институции в намирането на правилните решения, които стимулират творческите сили и потенциал на България.

В рамките на пресконференцията Мария Палаурова – изпълнителен директор на ФИЛМАУТОР, представи данни, според които в България се плащат най-ниските авторски възнаграждения както за музика, така и за филми, след Македония, Румъния, Сърбия, Хърватска и Словения. „През 2020 г. възнагражденията за авторите в аудиовизията представляват една хилядна (0,0010%) като процент от БВП на България. В абсолютно число това означава, че в България са отделени 0,09 евро на глава от населението за цялата година“, посочи Мария Палаурова. Подобна е ситуацията и в музиката. Като % от БВП в България се събират 0,007%, а като абсолютна сума за авторски възнаграждения са отделени 0,65 евро на глава от населението през 2020 г.

Мария Палаурова подчерта, че според АРТС тези показатели могат да са съвсем различни, ако се даде възможност за развитие на отношенията в културните и творчески индустрии, като се активират и приложат механизмите на авторското право. Затова предстои транспониране на две директиви, които ще отключат нови възможности. „При всички случаи това не бива да става при отстъпление на вече предоставени права на нашите творци“, каза Мария Палаурова и посочи, че в закона има ограничение, което предвижда авторът да отстъпи правата си на ползвател за 10 години. Това ограничение следва да се запази, тъй като то служи като гаранция, че след този срок авторът ще може да предоговори своето възнаграждение предвид постигнатия успех на неговата творба. Тя добави още, че в държавите, в които такова ограничение липсва, са въведени други механизми за гарантиране правата и възнагражденията  на творците.

Симеон Христов – изпълнителен директор на АРТИСТАУТОР, информира, че обикновено при свободно договаряне творците са ощетени заради своята по-слаба преговорна позиция и успяват да договорят единствено твърда сума (т.нар. „buy-out”) като заплащане за ползване на техните произведения. Затова според АРТС трябва да бъде въведено право на възнаграждение на правоносителите за определени видове ползване, което да бъде неотменимо и непрехвърлимо и да се управлява задължително по колективен път. По този начин ще се даде гаранция на правоносителите, че ще получават дял от приходите, които техните произведения носят на ползвателите.

„Във вода газим, жадни ходим.“ Така обрисува ситуацията с оценяването на творческия труд изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР Иван Димитров. Той изтъкна няколко проблема, които следва да бъдат разрешени, за да се стикова механизмът на авторското право. Сред тях са необходимостта от въвеждане на специален режим за банковите сметки на организациите за колективно управление на права, така че правоносителите да не губят стотици хиляди левове от банкови такси, както и споделянето на отговорността на всеки участник в процеса на прякото въвеждане на телевизионни програми (програмите, които достигат до зрителите само по кабел и сателит – бел. ред.) – както телевизията или радиото, така и разпространителя на сигнала (оператора).

Иван Димитров подчерта още, че тук е ролята на държавата и на Министерство на културата, което трябва да структурира плюсовете, минусите, дефицитите и възможностите, като постигне баланс на интересите на всички участници в културния и творчески сектор. В този смисъл АРТС може да бъде естествен партньор на институциите чрез проучванията, експертизата и опита си, а обединението е отворено за партньорство и с други организации, които се асоциират ценностно с мисията на АРТС.