Алиансът за развитие на творческите сили – АРТС прие нови партньори в подкрепа на културния сектор в България

Асоциацията на филмовите продуценти (АФП) и Асоциацията на професионалните фотографи (АПФ) ще работят за развитието на културния сектор в България в Алианса за развитие на творческите сили (АРТС).

Това стана ясно през изминалата седмица, когато представителите на Музикаутор, Филмаутор и Аристаутор приветстваха своите нови партньори в АРТС.

Мисията на обединението е да предлага решения, с които да подпомага отговорните институции в намирането на правилните начини, които стимулират творческите сили и потенциал на България. Целта на АРТС е постигането на баланс на интересите на всички участници в културния и творчески сектор.

„Вярваме, че именно организациите в АРТС са естествен партньор на институциите чрез своите проучвания, експертиза и опит. Ето защо с радост приехме инициативата на АБП и АПФ да се присъединят към нас, с което разширяваме своето представителство и можем да предложим релевантна визия за развитие и растеж на креативните и творчески индустрии в България“, изтъкна по повод новите партньорства изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров.

Първите предложения на АРТС вече бяха представени пред Комисията по културата и медиите в 47-мото Народно събрание в средата на м. февруари. Те се отнасят до повече гаранции за творците, че ще получават възнаграждения от използването на техния труд. Този въпрос от години е особено болезнен за творците, тъй като все още има много бизнеси, които вадят дивиденти от използването на филми, музика, фотографии, като заплащат нищожни или никакви възнаграждения на творците за това.

Според АРТС истинско икономическо развитие и баланс в интересите на участниците в културните и творчески индустрии може да има, ако държавата прилага адекватно механизмите на авторско-правната система. Ето защо за АРТС предстои да стартира нови инициативи, с които да насочи вниманието на отговорните институции, в т.ч. на Министерство на културата, чиято функция е създаването на благоприятна среда за развитие на творците в България.